Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2013

pachnidder
9725 022b 500
Reposted fromstylte stylte
pachnidder
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viajeszczenie jeszczenie
pachnidder
8372 0a38
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeszczenie jeszczenie

November 04 2013

pachnidder
1230 fd08
Reposted fromretaliate retaliate viaserplesniowy serplesniowy

October 27 2013

pachnidder
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapinulowa pinulowa
pachnidder
8097 074c 500
agriculture
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viabirke birke

October 21 2013

pachnidder

Dynia z czosnkiem i czarnym lub czerwonym ryżem...

Reposted fromfoods foods
pachnidder
Dlaczego najlepszych ludzi spotykamy na sam koniec pobytu gdziekolwiek? Dlaczego te spotkania trwają tak krótko, a postać tej osoby pozostaje tak długo w naszej pamięci? Po co, Boże, poznajesz nas z ludźmi, których za chwilę nam zabierzesz, choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, by zostali z nami już na zawsze? 
— @dobby
Reposted fromdobby dobby viamefir mefir

October 09 2013

pachnidder
Play fullscreen
Dors, le mal est passé et tu entres dans la danse
Le pire de côté, ta revende en cadence
Tu sèmes le bonheur à chaque pas que tu fais
Et à ton réveil la vie reprend son train.

Et si ça fait mal c’est parce qu’il comprend pas
Que nul ne nage dans ton cœur depuis longtemps
Et si ça fait mal c’est parce qu’il te voit pas
Alors que ton sourire enfin s’éteindra.
Reposted fromelavator elavator
pachnidder
1875 0491
Reposted fromshrew shrew
pachnidder
9704 92bb
Reposted fromstylte stylte viacouples couples
pachnidder
1443 1b58
Reposted fromIriss Iriss viaaniiron aniiron

October 06 2013

pachnidder
2308 9f13
pesto ♥
Reposted fromIriss Iriss
pachnidder
2609 20a7
Reposted fromstylte stylte

October 05 2013

pachnidder
pachnidder
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaineednow ineednow
pachnidder
5191 bc5b 500
Reposted fromfoods foods
pachnidder
Czasami jest tak ,że siedzę cicho, gdy wszystko we mnie krzyczy. Czasem nieufna by za chwile nie okazać się naiwną. Czasem zbyt bardzo...chce. Czasem nie potrafię przyznać się do błędu- bo tak łatwiej. Czasem smutna, bez powodu Czasem wredna, mam wyrzuty sumienia. Czasem ...mówię nie, chcąc powiedzieć tak. Czasem nie pewna siebie. Czasem zamknięta w sobie, a tak wiele chce powiedzieć. Czasem nieposłuszna, wbrew własnej naturze. Czasem zazdrosna, mimo woli. Szukam wciąż siebie i wciąż się gubię. Za mocno chcę kochać...
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamefir mefir
pachnidder
Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić.
— z pamiętnika Soni Raduńskiej
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamefir mefir
pachnidder
7748 a842
Reposted frompesy pesy viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl